ĽUDIA

Náš tím tvoria v súčasnosti 4 desiatky vysoko kvalifikovaných zamestnancov – inžinierov, konštruktérov a administratívnych pracovníkov. Väčšina z nich pracuje v materskej spoločnosti v Brne. Dcérska spoločnosť na Slovensku zamestnáva v súčasnosti 5 inžinierov so všetkou podporou materskej spoločnosti. Vedením dcérskej spoločnosti v Banskej Bystrici je poverený Ing. Martin Kollár.

VEDENIE SPOLOČNOSTI


Hlavný projektanti v SR


Hlavný projektant v ČR