Mgr. Aleš Řiháček, MBA

Aleš je našou novou posilou v manažmente od mája 2017. Ako skúsený manažér s viac ako dvadsaťročnou praxou má v Link projekte na pozícii prevádzkovo-obchodného riaditeľa na starosti každodenné prevádzkové agendy, procesy spojené s tvorbou ponúk a zmluvných vzťahov, je členom vedenia zodpovedným za dodržiavanie a rozvoj integrovaného systému riadenia a vo svojej kompetencii má rovnako marketingové aktivity spoločnosti.
Aleš začínal svoju profesionálnu kariéru pôvodne ako ekonomický novinár (Hospodárske noviny, Český rozhlas), neskôr pracoval na rôznych manažérskych pozíciách napríklad v spoločnostiach Jihomoravská energetika / E.ON, Starobrno (Heineken), šesť rokov pôsobil v agentúre CzechTrade na pozícii riaditeľa stratégie a business developmentu, následne pracoval niekoľko rokov ako senior konzultant so zameraním na strategické riadenie (Adwise, Ernst & Young) alebo ako riaditeľ Content a PR v marketingovej agentúre Marco, ktorá je členom najväčšej celosvetovej siete B2B agentúr BBN International.