Makovského náměstí 2, 616 00 Brno | linkprojekt@linkprojekt.cz | +420 539 09 00 10
„Lidé budují mnoho zdí, ale málo mostů“ J. F. Newton

Slider

Jsme

Linkprojekt
 • specialistou na projektování mostních konstrukcí ve všech stupních realizace stavby

 • expertem na speciální statiku a dynamiku všech typů konstrukcí

 • odborným konzultantem v oblasti mostních staveb a konstrukcí

 • členem skupiny HBH projekt spol. s r.o. – jednoho z nejvýznamnějších seskupení v ČR pro přípravu dopravních a inženýrských staveb

 • držitelem certifikátů kvality pro projektovou a inženýrskou činnost ve výstavbě

 • partnerem, na kterého se můžete spolehnout

Projekty HP

Naše reference

Linkprojekt

Silniční mosty

Projektování mostů ve všech fázích přípravy a realizace stavby je naší hlavní specializací. Máme za sebou desítky úspěšných projektů od malých mostků až po velké a složité dálniční mostní stavby. Zobrazit silniční mosty

Linkprojekt

Lávky

Lávky pro pěší a cyklisty jsou kořením naší projektantské práce. Na rozdíl od silničních mostů dávají větší volnost pro originální a kreativní architektonické řešení. Řada z našich projektů získala právě díky tomu i prestižní oborová ocenění. Zobrazit lávky

Linkprojekt

Studie

Se studiemi mostů a lávek se účastníme architektonických soutěží. Nebojíme se pustit i do originálních řešení a kombinovat moderní trendy, neotřelý design a netradiční materiály s citlivým zasazením stavby do okolního prostředí. I při těch nejodvážnějších návrzích však bereme ohled na reálnost a ekonomiku stavby. Zobrazit studie

Lidé

Náš tým tvoří v současné době 4 desítky vysoce kvalifikovaných zaměstnanců – inženýrů, konstruktérů a administrativních pracovníků. Většina z nich pracuje v mateřské společnosti v Brně. Dceřiná společnost na Slovensku zaměstnává v současné době 5 inženýrů s veškerou podporou mateřské společnosti. Vedením dceřiné společnosti v Banské Bystrici je pověřen Ing. Martin Kollár.

Vedení firmy

Petr Damek
Ředitel společnosti
Ing. Petr Damek

Petr je zakládajícím společníkem a jednatelem Link projektu a v jeho čele stojí od samotného počátku.

Má za sebou více jak dvacetiletou praxi v oblasti projektování mostních konstrukcí různých typů.

KLÍČOVÉ REFERENCE:

Mosty na R52 Rajhrad-Pohořelice

Dálniční nadjezdy na úseku Rychlostní komunikace R52. Převážně štíhlé monolitické předepnuté konstrukce.

R3510. Objekt 201

Dvoupolový integrovaný předpjatý betonový most tvořený parapetním nosníkem. Převádí polní cestu. Oceněn jako Mostní dílo roku.

 

R3509 – Obchvat Olomouce

Koordinátor mostních objektů. Mosty na trase zahrnují estakádu objekt č. 202, monolitickou konstrukci s náběhy o rozpětí 42 m betonovanou pomocí dolní výsuvné skruže. Dále velké množství monolitických předpjatých mostních konstrukcí na MUK, zejména průřezů typu “jednotrám”, dvoutrám nebo deska. Trasa zahrnuje také integrované mosty pro polní cesty tvořené parapetními nosníky.

Expertní činnost

Mosty na R5205, R5206 a R48.

Tomáš Kulhavý
Technický ředitel
Ing. Tomáš Kulhavý, Phd.

Tomáš je zkušeným projektantem s dlouholetou praxí včetně účasti na realizovaných projektech v zahraničí. Několik let působil na stavbě zavěšeného mostu přes Fraser River v Kanadě nebo na projektu výstavby vysokorychlostní železnice – Taiwan High Speed Rail Project na Tchaiwanu.

Tomáš je zakládajícím společníkem Link projektu, jejím jednatelem a současně technickým ředitelem. Koordinuje práci projekčních týmů a dohlíží na kvalitu výstupů.

KLÍČOVÉ REFERENCE:

Lávka pro pěší v Eugene, USA

Nezávislý statický výpočet visuté konstrukce o třech polích s rozpětím 23 + 103 + 23 m přes řeku Willamette s mostovkou sestavenou z betonových prefabrikovaných segmentů. Nosné kabely jsou podporované ocelovými pylony ve tvaru písmene “A” a zakotvené v kotevních blocích na obou březích pomocí ocelových táhel. Most byl dokončen v roce 1999.

Dálniční nadjezd u Olomouce, ČR

Statický výpočet předpjatého betonového mostu o dvou polích přes rychlostní silnici R35. Příčný řez je tvořen dvěma parapetními nosníky ve tvaru svodidel New Jersey spojených betonovou deskou. Střední podpěra je tvořena prefabrikovanou železobetonovou stojkou ve tvaru písmene “V”. Koncové příčníky mostu jsou přímo podporovány vrtanými pilotami. Most byl dokončen v roce 2000.

Lávka pro pěší na obchvatu Plzně, ČR

Projekt zavěšeného mostu přes dálnici D5. Mostovka je tvořena dvěma ocelovými troubami spojenými železobetonovou deskou. Půdorys mostovky je ve tvaru písmene “S” se spirálovými přístupovými rampami. Pylony jsou situovány ve středu ramp. Nosné kabely jsou kotveny na pylonech a excentricky na jedné z nosných trubek mostovky. Zodpovědný za statický výpočet a přípravu dokumentace DZS. Lávka nebyla dosud realizována.

Lávka pro pěší v Maidstone, Anglie

Statický a dynamický výpočet konstrukce z předpjatého pásu o dvou polích sestavené z prefabrikovaných železobetonových segmentů se spřaženou monolitickou deskou. Konstrukce je půdorysně zalomená se střední podpěrou tvořenou železobetonovým schodištěm jako vzpěrou a ocelovým táhlem. Most byl dokončen v roce 2000.

Most na dálnici přes ČD, produktovody a řeku Opavu, ČR

Zodpovědný projektant mostní estakády na dálnici D47. Konstrukce je tvořená spojitým nosníkem o 17 polích s maximálním rozpětím 45 m. Příčný řez je tvořen dvojicí ocelových I-nosníků se spřaženou betonovou mostovkovou deskou. Mostovková deska je příčně předpjatá. Hlavní nosníky jsou přímo podepřeny na příčně předpjatých úložných prazích podpěr.

Lávka pro cyklisty v Českých Budějovicích, ČR

Zodpovědný projektant lávky pro cyklisty přes Vltavu o rozpětí 53,2 m. Nosná konstrukce je tvořena ocelovou mostovkou se spřaženou betonovou deskou podepřenou excentricky podél jednoho okraje prostřednictvím závěsů ocelovým obloukem. Oblouk je odkloněný od svislé roviny. Konstrukce je vetknuta do integrovaných opěr. Most byl dokončen v roce 2006.

Lávka pro pěší přes R35 u Olomouce, ČR

Statický návrh lávky pro pěší přes R35 tvořené předpjatým pásem ztuženým vnějším obloukem. Nosná konstrukce je tvořena předpjatým pásem o dvou polích jehož vnitřní podpěru tvoří betonový oblouk o rozpětí 64 m. Konstrukce tvoří samokotvený systém minimalizující nároky na založení.

C260 & C270 THSR projekt, Taiwan.

Koordinace a kontrola projektů různých typů betonových předpjatých mostů, vysouvaných mostů a spřažených ocelo-betonových mostů pro vysokorychlostní železnici v Design Management Department prováděcí firmy Bilfinger-Berger na úsecích C260 a C270.

Golden Ears Bridge, Kanada

Příprava stavby, projektování dočasných konstrukcí, postupů výstavby a koordinace projektů různých typů betonových předpjatých mostů, spřažených ocelo-betonových mostů a hlavního extradosed mostu přes řeku Fraser v Construction Management Department prováděcí firmy Bilfinger Berger (Canada).

Provozně-obchodní ředitel

Aleš je naší novou posilou v managementu od května 2017. Jako zkušený manažer s více jak dvacetiletou praxí má v Link projektu na pozici provozně-obchodního ředitele na starosti každodenní provozní agendy, procesy spojené s tvorbou nabídek a smluvních vztahů, je členem vedení zodpovědným za dodržování a rozvoj integrovaného systému řízení a ve své kompetenci má rovněž marketingové aktivity společnosti.

Aleš začínal svoji profesní kariéru původně jako ekonomický novinář (Hospodářské noviny, Český rozhlas), později pracoval na různých manažerských pozicích například ve společnostech Jihomoravská energetika/E.ON, Starobrno (Heineken), šest let působil v agentuře CzechTrade na pozici ředitele strategie a business developmentu, následně pracoval několik let jako senior konzultant se zaměřením na strategické řízení (Adwise, Ernst & Young) nebo v jako ředitel Content a PR v marketingové agentuře Marco, která je členem největší celosvětové sítě B2B agentur BBN International.

Hlavní projektant v ČR

Stanislav Brtáň
Vedoucí projektant

Stano posílil náš tým krátce po založení firmy v roce 2007. Jako zkušený praktik dnes působí v roli vedoucího projektanta a své zkušenosti předává mladším kolegům.

KLÍČOVÉ REFERENCE:

Letmo betonovaný most přes kanál Váhu, Horná Streda, D61 (SK)

Třípolový spojitý trám délky 178 m s hlavním rozpětím 66,5 m a komůrkovým příčným řezem. Podélné vnitřní i vnější předpětí.

Lávka pro pěší a cyklisty u Incheby přes D1 a silnici, Bratislava (SK)

Pětipolová spojitá deska z předpjatého betonu vyztužena ve středním poli jedním ocelovým obloukem (Langrův trám). Celková délka 91 m, rozpětí hlavního pole 34 m. Výtahy u obou konců lávky.

Lávka pro pěší u Auparku přes D1 a silnici, Bratislava (SK)

Dvou a čtyřpolová spojitá deska z předpjatého betonu vyztužena ve středním poli jedním ocelovým obloukem (Langrův trám). Celková délka 113,5 m, rozpětí hlavního pole 34 m.

Letmo betonovaný most přes údolí a železnici, Ožďany, R2 (SK)

Pětipolový spojitý trám délky 431 m s rozpětim vnitřních polí 87,5 m a komůrkovým příčným řezem proměnné výšky. Podélné vnitřní i vnější předpětí.

Ocelobetonový most přes Ostravici, D47, Ostrava

Čtyřpolový spojitý trám s řezem tvořeným ocelovou komorou se spřaženou betonovou deskou. Proměnná výška průřezu. Celková délka 343 m, rozpětí hlavního pole 100,3 m. Letmá montáž OK, betonáž do pojízdních vozíků. Příčné soudržné a podélné vnější předpětí. Poddolované území.

Koordinátor mostních objektů, D1 Jánovce – Jablonov (DSP)  (19 mostů)
Most u Kojeneckého ústavu, Olomouc

Jednopolová deska vyztužena ocelovými oblouky (Langrův trám). Rozpětí mostu 64,9 m. Šířka mostu 13,35 m. Podélné soudržné předpětí.

Lávka přes Ostravici, Frýdek-Místek

Třípolový předpjatý pás délky 100,5 m. Rozpětí hlavního pole 50 m. Městská lávka pro chodce a cyklisty.

Silniční most na I/3, Tábor

Třípolový vzpěradlový jednotrám. Celková délka 105,8 m. Rozpětí hlavního pole 34 m. Podélné a příčné soudržné předpětí. Most přes železniční trať Tábor – Sudoměřice.

Koncepce mostů a lávek na Galerii Šantovka, Olomouc  (3 mosty a 5 lávek)
Lávka pro pěší – severní napojení na Galerii Šantovka, Olomouc

Sedmipolová spojitá deska. Celková délka 144,3 m. Rozpětí hlavního pole 28,6 m. Ocelové podpěry s rozvětveným zhlavím. Podélné nesoudržné předpětí.

Architektonicko-konstrukční soutěž Komenského most, Jaroměř

Jednopolová ocelová příhradová konstrukce s betonovou deskou s rozpětím 62 m. Opláštění leštěným nerez plechem. Odměna za spoluautorství návrhu.

Architektonicko-konstrukční soutěž Lávka přes Labe, Hradec Králové

Jednopolová rámová konstrukce z předpjatého betonu s rozpětím 64 m a šířkou 12,5 m. Spoluautor návrhu.

Koordinátor mostních objektů, R2 Ruskovce – Pravotice, Bánovce nad Bebravou (SK)  (13 mostů)
Prefabrikovaný most na R2 přes železniční trať

Osmipolový spojitý prefabrikovaný most. Celková délka 210,5 m. Rozpětí hlavního pole 31 m. Spřažení beton – beton. Předem předpjaté prefabrikáty.

Architektonicko-konstrukční soutěž Most přes Moravu, Litovel

Jednopolový předpjatý rám s rozpětím 32 m. Autor návrhu – 1. cena.

Koordinátor mostních objektů, D55 (R55) 5507 Babice – Staré Město (DSP)  (16 mostů)
Architektonicko-konstrukční soutěž Lávka přes Lubinu, Příbor

Jednopolový ocelový parapetní nosník s rozpětím 36,3m. Oboustranné vetknutí. Spoluautor návrhu – 3. cena.

Silniční most ul. Masarykova, Olomouc (DSP+DPS)

Dvoupolová ocelová konstrukce vystužená ocelovými oblouky (Langrův trám). Celková délka 63,3 m. Rozpětí hlavního pole 38,3 m. Spolupráce s architekty z DRNH.

Architektonicko-konstrukční soutěž Most Mezibořská, Litvínov

Třípolový spojitý parapet z předpjatého betonu s hlavním rozpětím 47,5 m. Autor návrhu

Koordinátor mostních objektů, I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat (DÚR)  (18 mostů)

 

Hlavní projektanti v SK

ing. Martin Kollár
Technický ředitel pro SK

ing. Martin KollárMartin je členem týmu Link projekt od roku 2008 a v současné době pracuje jako vedoucí projektant především na našich projektech na Slovensku a je zároveň v pozici technického ředitele Link projekt SK s.r.o. vedoucím slovenské pobočky Link projektu. Martin má kromě bohaté praxe na „domácích“ projektech zkušenosti také z dvouletého pracovního pobytu v USA, kde se věnoval statické a dynamické analýze výstavby ocelových konstrukcí v nebezpečných větrných oblastech.

KLÍČOVÉ REFERENCE

I66, Brezno – obchvat I. etapa (SK)

Různé typy předpjatých a železobetonových mostů na rychlostní komunikaci. Projektový inženýr zodpovědný za koordinaci realizačního projektu a realizace stavby. Řešení projektových, designových a konfliktních problémů na úrovni investor – projektant – zhotovitel.

R4, Ladomírova – Hunkovce + obchvat Prešova (SK)

Různé typy předpjatých a železobetonových mostů na rychlostní komunikaci. Projektový inženýr zodpovědný za koordinaci projektantů.

R55, Babice – Staré Město, mosty SO203, SO204, SO205, SO206

Různé typy předpjatých a železobetonových mostů na rychlostní komunikaci. Projektový inženýr zodpovědný za statickou a dynamickou analýzu a podrobný návrh dodavatele.

Jaderná elektrárna Mochovce, Blok 3 a 4 (SK)

Asistent koordinátora projektu na nukleární části stavby. Zodpovědný za koordinaci stavebních a technologických projektů a mezi investorem a dodavatelem. Řešení projektových, designových, a provozních konfliktů v zájmu investora, jednání se stavebními a technologickými projektanty.

R48, Rychaltice – Frýdek-Místek, SO201, SO204, SO214

Různé typy předpjatých a železobetonových mostů na rychlostní komunikaci. Projektový inženýr zodpovědný za statickou a dynamickou analýzu a podrobný návrh dodavatele.

D3, Tábor – Veselí nad Lužnicí, SO217

Předpjatý betonový komorový dálniční most přes Myslkovické jezero. Most o rozpětí 34 + 6×40 + 34 m v celkové délce 323 m. Budován v 8 etapách s využitím pohyblivé nosné ocelové skruže. Zodpovědný za statickou a dynamickou analýzu.

Bayshore, YMCA, Soil storage halls (USA)

Komerční ocelové haly pro průmyslové, sportovní nebo kulturní využití. Nosníkové konstrukční systémy pro vzdálenosti do 60 metrů. Statická a dynamická analýza výstavby v nebezpečných povětrnostních podmínkách (východní pobřeží USA, Karibik). Analýza fází montáže a přepravy.

Ing. Peter Bužek
Vedoucí projektant

Peter pracuje v našem týmu od konce roku 2007. Po krátkém období v brněnské centrále se přesunul do slovenské pobočky Link projekt v Banské Bystrici a byl u jejího rozjezdu od saméhoIng. Peter Bužek začátku. V současné době zde působí na pozici zodpovědného/vedoucího projektanta.

KLÍČOVÉ REFERENCIE:

Betonový čtyřtrámový most přes dálnici D47, Ostrava

Betonová pětipolová spojitá konstrukce, navržená jako čtyřtrám nepřímo uložený na vnitřních podpěrách. Most betonovaný na pevné skruži dodatečně podélně i příčně předpjatý. Celková délka mostu je 140 m, rozpětí hlavního pole je 25,8 m.

Betonový komorový most  na silnici I/66, obchvat Brezna (SK)

Betonová pětipolová spojitá konstrukce. Most betonovaný po etapách na pevné skruži dodatečně podélně předpjatý. Celková délka mostu je 236 m, rozpětí hlavního pole je 49 m.

Betonový dvojtrámový most přes rychlostní komunikaci R2, Bánovce nad Bebravou (SK)

Betonová třípolová spojitá konstrukce. Most betonovaný na pevné skruži dodatečně podélně předpjatý. Celková délka mostu je 122 m, rozpětí hlavního pole je 45,5 m.

Statická a dynamická analýza lávky pro pěší Nová Karolína v Ostravě

Statická a dynamická analýza ocelové konstrukce lávky pro pěší. Návrh tlumiče kmitání nosné konstrukce. Celková délka lávky je 146 m, rozpětí hlavního pole je 102 m.

Kontakt

Link projekt Česká republikaLink projekt Slovenská republika

Link projekt s.r.o.

Sídlo: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno

Telefon: +420 539 09 00 10
Fax: +420 539 09 00 00

E-mail: linkprojekt@linkprojekt.cz
Web: www.linkprojekt.cz

Datová schránka: spmipxd

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.ú.: 35-4787200257/0100

IČ: 276 78 032
DIČ: CZ 276 78 032

  Napište nám


  Link projekt SK s.r.o.

   

  Sídlo: Kapitulská 313/12, 974 01 Banská Bystrica

  Telefon: +421 484 716 022
  Fax: +421 484 716 038

  E-mail: linkprojekt@linkprojekt.sk
  Web: www.linkprojekt.sk

  Bankovní spojení: Tatra banka a.s., Bratislava
  Č.ú.: 2621232153/1100

  IČ: 44 750 498
  DIČ: 2022846045
  IČ DPH: SK2022846045

   Napište nám