Ing. Petr Damek

Petr je zakládajícím společníkem a jednatelem Link projektu a v jeho čele stojí od samotného počátku.

Má za sebou více jak dvacetiletou praxi v oblasti projektování mostních konstrukcí různých typů.

KLÍČOVÉ REFERENCE:

Mosty na R52 Rajhrad-Pohořelice

Dálniční nadjezdy na úseku Rychlostní komunikace R52. Převážně štíhlé monolitické předepnuté konstrukce.


R3510. Objekt 201

Dvoupolový integrovaný předpjatý betonový most tvořený parapetním nosníkem. Převádí polní cestu. Oceněn jako Mostní dílo roku.


R3509 – Obchvat Olomouce

Koordinátor mostních objektů. Mosty na trase zahrnují estakádu objekt č. 202, monolitickou konstrukci s náběhy o rozpětí 42 m betonovanou pomocí dolní výsuvné skruže. Dále velké množství monolitických předpjatých mostních konstrukcí na MUK, zejména průřezů typu “jednotrám”, dvoutrám nebo deska. Trasa zahrnuje také integrované mosty pro polní cesty tvořené parapetními nosníky.

Expertní činnost

Mosty na R5205, R5206 a R48.