SME

  • špecialistom na projektovanie mostných konštrukcií vo všetkých stupňoch realizácie stavby

  • expertom na špeciálnu statiku a dynamiku všetkých typov konštrukcií

  • odborným konzultantom v oblasti mostných stavieb a konštrukcií

  • členom skupiny HBH projekt spol. s r.o. – jedného z najvýznamnejších zoskupení v ČR a na Slovensku pre prípravu dopravných a inžinierskych stavieb

  • držiteľom certifikátov kvality pre projektovú a inžiniersku činnosť vo výstavbe

  • partnerom, na ktorého sa môžete spoľahnúť

 

SLUŽBY


PROJEKTOVÁ
PRÍPRAVA


SPRACOVANIE
DOKUMENTÁCIE


KONZULTÁCIE
A POSUDKY


TECHNICKÁ
POMOC

REFERENCIE


CESTNÉ MOSTY
Projektovanie mostov vo všetkých fázach prípravy a realizácie stavby je našou hlavnou špecializáciou. Máme za sebou desiatky úspešných projektov od malých mostíkov až po veľké a zložité diaľničné mostné stavby.


LÁVKY

Lávky pre peších a cyklistov sú korením našej projektantské práce. Na rozdiel od cestných mostov dávajú väčšiu voľnosť pre originálne a kreatívne architektonické riešenie. Mnohé z našich projektov získala práve vďaka tomu aj prestížne odborové ocenenie.


ŠTÚDIE
So štúdiami mostov a lávok sa zúčastňujeme architektonických súťaží. Nebojíme sa pustiť aj do originálnych riešení a kombinovať moderné trendy, neopozeraný dizajn a netradičné materiály s citlivým zasadením stavby do okolitého prostredia. Aj pri tých najodvážnejších návrhoch však berieme ohľad na reálnosť a ekonomiku
stavby.

ĽUDIA


Náš tím tvoria v súčasnosti 4 desiatky vysoko kvalifikovaných zamestnancov – inžinierov, konštruktérov a administratívnych pracovníkov. Väčšina z nich pracuje v materskej spoločnosti v Brne. Dcérska spoločnosť na Slovensku zamestnáva v súčasnosti 5 inžinierov so všetkou podporou materskej spoločnosti. Vedením dcérskej spoločnosti v Banskej Bystrici je poverený Ing. Martin Kollár.

VEDENIE SPOLOČNOSTI

  

HLAVNÝ PROJEKTANTI SR


HLAVNÝ PROJEKTANT ČR


KONTAKT

Link projekt Slovenská republika

Link projekt SK s.r.o.

Sídlo: Kapitulská 313/12, 974 01 Banská Bystrica

Telefon: +421 484 716 022
Fax: +421 484 716 038

E-mail: linkprojekt@linkprojekt.sk
Web: www.linkprojekt.sk

Bankovné spojenie: Tatra banka a.s., Bratislava
Č.ú.: 2621232153/1100

IČ: 44 750 498
DIČ: 2022846045
IČ DPH: SK2022846045

Link projekt Česká republika

Link projekt s.r.o.

Sídlo: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno

Telefon: +420 539 09 00 10
Fax: +420 539 09 00 00

E-mail: linkprojekt@linkprojekt.cz
Web: www.linkprojekt.cz

Bankovné spojenie: Komerční banka, a.s.
Č.ú.: 35-4787200257/0100

IČ: 276 78 032
DIČ: CZ 276 78 032

NAŠI ZÁKAZNÍCI