Ing. Stanislav Brtáň

Stano posílil náš tým krátce po založení firmy v roce 2007. Jako zkušený praktik dnes působí v roli vedoucího projektanta a své zkušenosti předává mladším kolegům.

KLÍČOVÉ REFERENCE:

Letmo betonovaný most přes kanál Váhu, Horná Streda, D61 (SK)

Třípolový spojitý trám délky 178 m s hlavním rozpětím 66,5 m a komůrkovým příčným řezem. Podélné vnitřní i vnější předpětí.

Lávka pro pěší a cyklisty u Incheby přes D1 a silnici, Bratislava (SK)

Pětipolová spojitá deska z předpjatého betonu vyztužena ve středním poli jedním ocelovým obloukem (Langrův trám). Celková délka 91 m, rozpětí hlavního pole 34 m. Výtahy u obou konců lávky.

Lávka pro pěší u Auparku přes D1 a silnici, Bratislava (SK)

Dvou a čtyřpolová spojitá deska z předpjatého betonu vyztužena ve středním poli jedním ocelovým obloukem (Langrův trám). Celková délka 113,5 m, rozpětí hlavního pole 34 m.

Letmo betonovaný most přes údolí a železnici, Ožďany, R2 (SK)

Pětipolový spojitý trám délky 431 m s rozpětim vnitřních polí 87,5 m a komůrkovým příčným řezem proměnné výšky. Podélné vnitřní i vnější předpětí.

Ocelobetonový most přes Ostravici, D47, Ostrava

Čtyřpolový spojitý trám s řezem tvořeným ocelovou komorou se spřaženou betonovou deskou. Proměnná výška průřezu. Celková délka 343 m, rozpětí hlavního pole 100,3 m. Letmá montáž OK, betonáž do pojízdních vozíků. Příčné soudržné a podélné vnější předpětí. Poddolované území.

Koordinátor mostních objektů, D1 Jánovce – Jablonov (DSP) (19 mostů)


Most u Kojeneckého ústavu, Olomouc

Jednopolová deska vyztužena ocelovými oblouky (Langrův trám). Rozpětí mostu 64,9 m. Šířka mostu 13,35 m. Podélné soudržné předpětí.

Lávka přes Ostravici, Frýdek-Místek

Třípolový předpjatý pás délky 100,5 m. Rozpětí hlavního pole 50 m. Městská lávka pro chodce a cyklisty.

Silniční most na I/3, Tábor

Třípolový vzpěradlový jednotrám. Celková délka 105,8 m. Rozpětí hlavního pole 34 m. Podélné a příčné soudržné předpětí. Most přes železniční trať Tábor – Sudoměřice.


Koncepce mostů a lávek na Galerii Šantovka, Olomouc (3 mosty a 5 lávek)


Lávka pro pěší – severní napojení na Galerii Šantovka, Olomouc

Sedmipolová spojitá deska. Celková délka 144,3 m. Rozpětí hlavního pole 28,6 m. Ocelové podpěry s rozvětveným zhlavím. Podélné nesoudržné předpětí.

Architektonicko-konstrukční soutěž Komenského most, Jaroměř

Jednopolová ocelová příhradová konstrukce s betonovou deskou s rozpětím 62 m. Opláštění leštěným nerez plechem. Odměna za spoluautorství návrhu.

Architektonicko-konstrukční soutěž Lávka přes Labe, Hradec Králové

Jednopolová rámová konstrukce z předpjatého betonu s rozpětím 64 m a šířkou 12,5 m. Spoluautor návrhu.

Koordinátor mostních objektů, R2 Ruskovce – Pravotice, Bánovce nad Bebravou (SK) (13 mostů)

Prefabrikovaný most na R2 přes železniční trať

Osmipolový spojitý prefabrikovaný most. Celková délka 210,5 m. Rozpětí hlavního pole 31 m. Spřažení beton – beton. Předem předpjaté prefabrikáty.

Architektonicko-konstrukční soutěž Most přes Moravu, Litovel

Jednopolový předpjatý rám s rozpětím 32 m. Autor návrhu – 1. cena.

Koordinátor mostních objektů, D55 (R55) 5507 Babice – Staré Město (DSP) (16 mostů)

Architektonicko-konstrukční soutěž Lávka přes Lubinu, Příbor

Jednopolový ocelový parapetní nosník s rozpětím 36,3m. Oboustranné vetknutí. Spoluautor návrhu – 3. cena.

Silniční most ul. Masarykova, Olomouc (DSP+DPS)

Dvoupolová ocelová konstrukce vystužená ocelovými oblouky (Langrův trám). Celková délka 63,3 m. Rozpětí hlavního pole 38,3 m. Spolupráce s architekty z DRNH.

Architektonicko-konstrukční soutěž Most Mezibořská, Litvínov

Třípolový spojitý parapet z předpjatého betonu s hlavním rozpětím 47,5 m. Autor návrhu

Koordinátor mostních objektů, I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat (DÚR) (18 mostů)