Ing. Martin Kollár

Martin je členem týmu Link projekt od roku 2008 a v současné době pracuje jako vedoucí projektant především na našich projektech na Slovensku a je zároveň v pozici technického ředitele Link projekt SK s.r.o. vedoucím slovenské pobočky Link projektu. Martin má kromě bohaté praxe na „domácích“ projektech zkušenosti také z dvouletého pracovního pobytu v USA, kde se věnoval statické a dynamické analýze výstavby ocelových konstrukcí v nebezpečných větrných oblastech.

KLÍČOVÉ REFERENCE:

I66, Brezno – obchvat I. etapa (SK)

Různé typy předpjatých a železobetonových mostů na rychlostní komunikaci. Projektový inženýr zodpovědný za koordinaci realizačního projektu a realizace stavby. Řešení projektových, designových a konfliktních problémů na úrovni investor – projektant – zhotovitel.

R4, Ladomírova – Hunkovce + obchvat Prešova (SK)

Různé typy předpjatých a železobetonových mostů na rychlostní komunikaci. Projektový inženýr zodpovědný za koordinaci projektantů.

R55, Babice – Staré Město, mosty SO203, SO204, SO205, SO206

Různé typy předpjatých a železobetonových mostů na rychlostní komunikaci. Projektový inženýr zodpovědný za statickou a dynamickou analýzu a podrobný návrh dodavatele.

Jaderná elektrárna Mochovce, Blok 3 a 4 (SK)

Asistent koordinátora projektu na nukleární části stavby. Zodpovědný za koordinaci stavebních a technologických projektů a mezi investorem a dodavatelem. Řešení projektových, designových, a provozních konfliktů v zájmu investora, jednání se stavebními a technologickými projektanty.


R48, Rychaltice – Frýdek-Místek, SO201, SO204, SO214

Různé typy předpjatých a železobetonových mostů na rychlostní komunikaci. Projektový inženýr zodpovědný za statickou a dynamickou analýzu a podrobný návrh dodavatele.

D3, Tábor – Veselí nad Lužnicí, SO217

Předpjatý betonový komorový dálniční most přes Myslkovické jezero. Most o rozpětí 34 + 6×40 + 34 m v celkové délce 323 m. Budován v 8 etapách s využitím pohyblivé nosné ocelové skruže. Zodpovědný za statickou a dynamickou analýzu.

Bayshore, YMCA, Soil storage halls (USA)

Komerční ocelové haly pro průmyslové, sportovní nebo kulturní využití. Nosníkové konstrukční systémy pro vzdálenosti do 60 metrů. Statická a dynamická analýza výstavby v nebezpečných povětrnostních podmínkách (východní pobřeží USA, Karibik). Analýza fází montáže a přepravy.