Ing. Peter Buček, Ph.D.

Peter pracuje v našom tíme od konca roku 2007. Po krátkom období v brnenskej centrále sa presunul do slovenské pobočky Link projekt v Banskej Bystrici a bol u jej rozjazdu od samého začiatku. V súčasnej dobe tu pôsobí na pozícii zodpovedného / vedúceho projektanta.

KĽÚČOVÉ REFERENCIE:

Betónový štvortrámový most cez diaľnicu D47, Ostrava

Betónová päťpolová spojitá konštrukcia, navrhnutá ako štvortrám nepriamo uložený na vnútorných podperách . Most betónovaný na pevnej skruži dodatočne pozdĺžne a priečne predopnutý. Celková dĺžka mosta 140 m, rozpätie hlavného poľa 25,8 m.

Betónový komorový most na ceste I/66, obchvat Brezna (SK)

Betónová päťpolová spojitá konštrukcia. Most betónovaný po etapách na pevnej skruži dodatočne pozdĺžne predopnutý . Celková dĺžka mosta 236m, rozpätie hlavného poľa 49 m.

Betónový dvojtrámový most cez rýchlostnú cestu R2, Bánovce nad Bebravou (SK)

Betónová trojpolová spojitá konštrukcia. Most betónovaný na pevnej skruži dodatočne pozdĺžne predopnutý . Celková dĺžka mosta 122m, rozpätie hlavného poľa 45,5 m.

Statická a dynamická analýza lávky pre peších Nová Karolína v Ostrave

Statická a dynamická analýza oceľovej oblúkovej konštrukcie lávky pre peších. Návrh tlmiča kmitania nosnej konštrukcie Celková dĺžka lávky 146m, rozpätie hlavného poľa 102 m.