Ing. Petr Damek

Peter je zakladajúcim spoločníkom a konateľom Link projektu a na jeho čele stojí od samotného počiatku.

Má za sebou viac ako dvadsaťročnú prax v oblasti projektovania mostných konštrukcií rôznych typov.

KĽÚČOVÉ REFERENCIE:

Mosty na R52 Rajhrad-Pohořelice (ČR)

Diaľničné nadjazdy na úseku Rýchlostné komunikácie R52. Prevažne štíhle monolitické predpäté konštrukcie.

R3510. objekt 201

Dvojpólový integrovaný predpätý betónový most tvorený parapetným nosníkom. Prevádza poľnú cestu. Ocenený ako Mostné dielo roka.

R3509 – Obchvat Olomouca (ČR)

Koordinátor mostných objektov. Mosty na trase zahŕňajú estakádu objekt č. 202, monolitickú konštrukciu s nábehy o rozpätí 42 m betónovanú pomocou dolnej výsuvnej skruže. Ďalej veľké množstvo monolitických predpätých mostných konštrukcií na MUK, najmä prierezov typu „jednotrám“, dvojtrám alebo doska. Trasa zahŕňa aj integrované mosty pre poľné cesty tvorené parapetnými nosníky.

Expertná činnosť

Mosty na R5205, R5206 a R48.