Ing. Stanislav Brtáň

Stano posilnil náš tím krátko po založení firmy v roku 2007. Ako skúsený praktík dnes pôsobí v úlohe vedúceho projektanta a svoje skúsenosti odovzdáva mladším kolegom.

KĽÚČOVÉ REFERENCIE: 

Letmo betónovaný most cez kanál Váhu, Horná Streda, D61 (SK)

Trojpólový spojitý trám dĺžky 178 m s hlavným rozpätím 66,5 m a komôrkovým priečnym rezom. Pozdĺžne vnútorné i vonkajšie predpätie. Lávka pre peších a cyklistov u Incheby cez D1 a cestu, Bratislava (SK)

Päťpolová spojitá doska z predpätého betónu vystužená v strednom poli jedným oceľovým oblúkom (Langrův trám). Celková dĺžka 91 m, rozpätie hlavného poľa 34 m. Výťahy u oboch koncov lávky.

Lávka pre peších u Auparku cez D1 a cestu, Bratislava (SK)

Dvoj a štvorpólová spojitá doska z predpätého betónu vystužená v strednom poli jedným oceľovým oblúkom (Langrův trám). Celková dĺžka 113,5 m, rozpätie hlavného poľa 34 m.

Letmo betónovaný most cez údolie a železnicu, Ožďany, R2 (SK)

Päťpolový spojitý trám dĺžky 431 m s rozpätím vnútorných polí 87,5 m a komôrkovým priečnym rezom premenné výšky. Pozdĺžne vnútorné i vonkajšie predpätie.

Železobetónový most cez Ostravicu, D47, Ostrava (ČR)

Štvorpólový spojitý trám s rezom tvoreným oceľovou komorou so spraženou betónovou doskou. Premenná výška prierezu. Celková dĺžka 343 m, rozpätie hlavného poľa 100,3 m. Letmá montáž OK, betonáž do pojazdných vozíkov. Priečne súdržné a pozdĺžné vonkajšie predpätie. Poddolované územie.

Koordinátor mostných objektov, D1 Jánovce – Jablonov (DSP, 19 mostov) (SK)

Most u dojčenského ústavu, Olomouc (ČR)

Jednopólová doska vystužená oceľovými oblúkmi (Langrův trám). Rozpätie mosta 64,9 m. Šírka mosta 13,35 m. Pozdĺžne súdržné predpätie.

Lávka cez Ostravicu, Frýdek-Místek (ČR)

Trojpólový predpätý pás dĺžky 100,5 m. Rozpätie hlavného poľa 50 m. Mestská lávka pre chodcov a cyklistov.

Cestný most na I / 3, Tábor (ČR)

Trojpólový vzpěradlový jednotrám. Celková dĺžka 105,8 m. Rozpätie hlavného poľa 34 m. Pozdĺžne a priečne súdržné predpätie. Most cez železničnú trať Tábor – Sudoměřice.

Koncepcia mostov a lávok na Galériu Šantovka, Olomouc (3 mosty a 5 lávok) (ČR)

Lávka pre peších – severné napojenie na Galériu Šantovka, Olomouc

Sedmipolová spojitá doska. Celková dĺžka 144,3 m. Rozpätie hlavného poľa 28,6 m. Oceľové podpery s rozvetveným zhlavím. Pozdĺžne nesúdržné predpätie.

Architektonicko-konštrukčná súťaž Komenského most, Jaroměř (ČR)

Jednopólová oceľová priehradová konštrukcia s betónovou doskou s rozpätím 62 m. Opláštenie lešteným nerez plechom. Odmena za spoluautorstvo návrhu.

Architektonicko-konštrukčná súťaž Lávka cez Labe, Hradec Králové (ČR)

Jednopólové rámová konštrukcia z predpätého betónu s rozpätím 64 m a šírkou 12,5 m. Spoluautor návrhu.

Koordinátor mostných objektov, R2 Ruskovce – Pravotice, Bánovce nad Bebravou (SK) (13 mostov)

Prefabrikovaný most na R2 cez železničnú trať (SK)

Osmipolový spojitý prefabrikovaný most. Celková dĺžka 210,5 m. Rozpätie hlavného poľa 31 m. Spriahnutie betón – betón. Vopred predpäté prefabrikáty.

Architektonicko-konštrukčná súťaž Most cez Moravu, Litovel (ČR)

Jednopólový predpätý rám s rozpätím 32 m. Autor návrhu – 1. cena.

Koordinátor mostných objektov, D55 (R55) 5507 Babice – Staré Město (DSP, 16 mostov) (ČR)

Architektonicko-konštrukčná súťaž Lávka cez Lubinu, Příbor (ČR)

Jednopólový oceľový parapetný nosník s rozpätím 36,3. Obojstranné votknutia. Spoluautor návrhu – 3. cena.

Cestný most ul. Masarykova, Olomouc (ČR)

Dvojpólová oceľová konštrukcia vystužená oceľovými oblúkmi (Langrův trám). Celková dĺžka 63,3 m. Rozpätie hlavného poľa 38,3 m. Spolupráca s architektmi z DRNH.

Architektonicko-konštrukčná súťaž Most Mezibořská, Litvínov (ČR)

Trojpólový spojitý parapet z predpätého betónu s hlavným rozpätím 47,5 m. Autor návrhu

Koordinátor mostných objektov, I / 57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat (DUR, 18 mostov) (ČR)