Ing. Martin Kollár

Martin je členom tímu Link projekt od roku 2008 a v súčasnosti pracuje ako vedúci projektant predovšetkým na našich projektoch na Slovensku a je zároveň ako technický riaditeľ Link rpojekt SK s.r.o. vedúcim slovenské pobočky Linkprojektu. Martin má okrem bohatej praxe na „domácich“ projektoch skúsenosti aj z dvojročného pracovného pobytu v USA, kde sa venoval statickej a dynamickej analýze výstavby oceľových konštrukcií v nebezpečných veterných oblastiach.

KĽÚČOVÉ REFERENCIE:

I66, Brezno – obchvat I. etapa (SK)

Rôzne typy predpätých a železobetónových mostov na rýchlostnej komunikácii. Projektový inžinier zodpovedný za koordináciu realizačného projektu a realizácie stavby. Riešenie projektových, dizajnových a konfliktných situácií na úrovni investor – projektant – zhotoviteľ.

R4, Ladomirová – Hunkovce + obchvat Prešova (SK)

Rôzne typy predpätých a železobetónových mostov na rýchlostnej komunikácii. Projektový inžinier zodpovedný za koordináciu projektantov.

R55, Babice – Staré Město, mosty SO203, SO204, SO205, SO206 (ČR)

Rôzne typy predpätých a železobetónových mostov na rýchlostnej komunikácii. Projektový inžinier zodpovedný za statickú a dynamickú analýzu a podrobný návrh dodávateľa.

Jadrová elektráreň Mochovce, Blok 3 a 4 (SK)

Asistent koordinátora projektu na nukleárnej časti stavby. Zodpovedný za koordináciu stavebných a technologických projektov a medzi investorom a dodávateľom. Riešenie projektových, dizajnových, a prevádzkových konfliktov v záujme investora, rokovania so stavebnými a technologickými projektantmi.

R48, Rychaltice – Frýdek-Místek, SO201, SO204, SO214 (ČR)

Rôzne typy predpätých a železobetónových mostov na rýchlostnej komunikácii. Projektový inžinier zodpovedný za statickú a dynamickú analýzu a podrobný návrh dodávateľa.

D3, Tábor – Veselí nad Lužnicí, SO217 (ČR)

Predpätý betónový komorový diaľničný most cez Myslkovické jazero. Most o rozpätí 34 + 6 × 40 + 34 m v celkovej dĺžke 323 m. Budovaný v 8 etapách s využitím pohyblivé nosné oceľové skruže. Zodpovedný za statickú a dynamickú analýzu.

Bayshore, YMCA, Soil storage halls (USA)

Komerčné oceľové haly pre priemyselné, športové alebo kultúrne využitie. Nosníkové konštrukčné systémy pre vzdialenosti do 60 metrov. Statická a dynamická analýza výstavby v nebezpečných poveternostných podmienkach (východné pobrežie USA, Karibik). Analýza fáz montáže a prepravy.