Lávka cez Lubinu, Příbor
Stupeň dokumentácie: architektonická súťaž
Investor: Město Příbor
Plnenie: 2015

Technická špecifikácia:

Architektonický a konštrukčný návrh lávky pre peších cez rieku Lubinu v Příboře do architektonickej súťaže vypísanej mestom Příbor. Konštrukčne sa jedná o oceľový parapetný nosník votknutý na oboch koncoch do betónových opier. Mostovka je zostavená z betónových prefabrikátov, uložených na oceľových priečniciach. Svetlosť lávky je 35,90 m a rozpätie nosnej konštrukcie merané v osi lávky je 36,30 m. Voľná šírka je po dĺžke konštantná 2,50 m bez oddelenia pešej a cyklistickej dopravy.