Lávka přes Lubinu, Příbor

Stupeň dokumentace: architektonická soutěž

Investor: Město Příbor

Plnění: 2015

Technická specifikace:

Architektonický a konstrukční návrh lávky pro pěší přes řeku Lubinu v Příboře do architektonické soutěže vypsané městem Příbor. Konstrukčně se jedná o ocelový parapetní nosník vetknutý na obou koncích do betonových opěr. Mostovka je sestavena z betonových prefabrikátů, uložených na ocelových příčnících. Světlost lávky je 35,90 m a rozpětí nosné konstrukce měřeno v ose lávky je 36,30 m. Volná šířka je po délce konstantní 2,50 m bez oddělení pěší a cyklistické dopravy.