Lávka cez Labe, Hradec Králové
Stupeň dokumentácie: architektonická súťaž'
Investor: Štatutárne mesto Hradec Králové
Plnenie: 2014

Technická špecifikácia:

Architektonický a konštrukčný návrh lávky pre peších cez rieku Labe do architektonickej súťaže vypísanej mestom Hradec Králové. Konštrukčne sa jedná o jednopólovú rámovú konštrukciu z monolitického vysokopevnostného betónu pozdĺžne predpnutú súdržnou predpínaciou výstužou. Svetlosť lávky je 64,0 m a dĺžka nosnej konštrukcie 81,0 m. Voľná šírka je po dĺžke konštantná 12,5 m bez oddelenia pešej a cyklistickej dopravy. Priečny rez je vo votknutiu tvarovaný ako dosková konštrukcia s komorovými vylehčeními, v poli je doskový rez bez odľahčenia.