Lávka přes Labe, Hradec Králové

Stupeň dokumentace: architektonická soutěž

Investor: Statutární město Hradec Králové

Plnění: 2014

Technická specifikace:

Architektonický a konstrukční návrh lávky pro pěší přes řeku Labe do architektonické soutěže vypsané městem Hradec Králové. Konstrukčně se jedná o jednopolovou rámovou konstrukci z monolitického vysokopevnostního betonu podélně předepnutou soudržnou předpínací výztuží. Světlost lávky je 64,0 m a délka nosné konstrukce 81,0 m. Volná šířka je po délce konstantní 12,5 m bez oddělení pěší a cyklistické dopravy. Příčný řez je ve vetknutí tvarován jako desková konstrukce s komorovými vylehčeními, v poli je deskový řez bez vylehčení.