Komenského most v Jaroměři

Stupeň dokumentácie: architektonická súťaž
Investor:
Mesto Jaroměř
Plnění:
2013

Technická špecifikácia:

Architektonický a konštrukčný návrh lávky pre peších a cyklistov cez rieku Labe do architektonickej súťaže vypísanej mestom Jaroměř. Most je navrhnutý ako jednopólová oceľová priehradová konštrukcia so spraženou železobetónovou doskou. Výška mosta sa mení od 1,25 m u opôr po 2,75 m v strede rozpätia. Jednoduchá a ľahká priehradová konštrukcia, ktorej tvar je určený statickým pôsobením prostého poľa, je opláštená panely s lešteným nerezovým povrchom. Zrkadlenie vodnej hladiny na povrchu plášťa vytvára nevšedný vizuálny efekt, ktorý dáva mostu inú dimenziu. Most takto splýva so svojím okolím, pôsobí vzdušne a nezasahuje rušivo do výhľadov v pamiatkovej zóne.