Komenského most v Jaroměři
Stupeň dokumentace:
architektonická soutěž

Investor: Město Jaroměř

Plnění: 2013

Technická specifikace:

Architektonický a konstrukční návrh lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Labe do architektonické soutěže vypsané městem Jaroměř. Most je navržen jako jednopolová ocelová příhradová konstrukce se spřaženou železobetonovou deskou. Výška mostu se mění od 1,25 m u opěr po 2,75 m ve středu rozpětí. Jednoduchá a lehká příhradová konstrukce, jejíž tvar je určen statickým působením prostého pole, je opláštěna panely s leštěným nerezovým povrchem. Zrcadlení vodní hladiny na povrchu pláště vytváří nevšední vizuální efekt, který dává mostu jinou dimenzi. Most takto splývá se svým okolím, působí vzdušně a nezasahuje rušivě do výhledů v památkové zóně.