Most Mezibořská v Litvínove

Stupeň dokumentácie: architektonická súťaž
Investor:
Mesto Litvínov
Plnění:
2016Technická špecifikácia:

Architektonický a konštrukčný návrh cestného mosta cez ulicu Mezibořskou do architektonickej súťaže vypísanej mestom Litvínovom. Most je navrhnutý ako spojitá konštrukcia o 3 poliach s rozpätím hlavného poľa 47,5 m. Mostovka je navrhnutá ako dodatočne predpätý prierez tvaru písmena U premennej výšky s krajnými parapetnými nosníkmi vytvárajúcimi súčasne protihluhovou bariéru. Odstránením veľkého množstva podpier pôvodného mosta došlo k otvoreniu priestoru pod mostom, čo umožnilo jeho využitie ak pre statickú dopravu, tak parkovú úpravu pre spríjemnenie priechodu chodcom.