Most Mezibořská v Litvínově

Stupeň dokumentace:
architektonická soutěž

Investor: Město Litvínov

Plnění: 2016

Technická specifikace:

Architektonický a konstrukční návrh silničního mostu přes ulici Mezibořskou do architektonické soutěže vypsané městem Litvínovem. Most je navržen jako spojitá konstrukce o 3 polích s rozpětím hlavního pole 47,5 m. Mostovka je navržena jako dodatečně předpjatý průřez tvaru písmene U proměnné výšky s krajními parapetními nosníky vytvářejícími současně protihluhovou bariéru. Odstraněním velkého množství podpěr původního mostu došlo k otevření prostoru pod mostem, což umožnilo jeho využití jak pro statickou dopravu, tak parkovou úpravu pro zpříjemnění průchodu chodcům.