SLUŽBY

Potřebujete vypracovat projektovou dokumentaci k jakékoliv stavbě od jednoduché lávky přes potok ve vaší obci, dálniční most až po zastřešení stadionu? Náš projekční tým je připraven dopracovat váš nápad v kterémkoli stupni projektování, prodiskutovat s vámi možnosti jeho realizace a případně vám nabídnout výhodnější alternativy řešení.

Jsme projekční a konzultační kancelář s dlouholetou odbornou zkušeností v oblasti mostních a inženýrských konstrukcí, statiky a dynamiky staveb. Nabízíme klientům z řad investorů a zhotovitelských firem konzultační činnost a zpracování projektů všech typů mostů a inženýrských konstrukcí.

Naši specialisté vám poskytnou:

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

 • konzultace investičního záměru a zvážení možných variant
 • technické studie včetně návrhu alternativ – vizualizace, schémata
 • odborný odhad investičních nákladů
 • zajištění potřebných podkladů pro zpracování projektu
 • zpracování tendrové dokumentace s garancí spotřeb materiálů a jejich optimalizace
 • zpracování podkladů do žádostí o granty

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

 • projektová dokumentace ve fázi přípravy stavby ve stupni DÚR, DSP
 • inženýrská činnost včetně přípravy žádostí o územní rozhodnutí a stavební povolení
 • projektová dokumentace pro provádění stavby ve stupni DPS a RDS
 • zpracování alternativních řešení a jejich ekonomické vyhodnocení
 • zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve stupni DSPS

KONZULTACE A POSUDKY

 • technické konzultace pro investory
 • technické konzultace pro dodavatele při přípravě staveb a jejich provádění
 • nezávislá kontrola projektů, autorský dozor
 • zpracování odborných posudků
 • statické a dynamické analýzy všech typů mostů a konstrukcí
 • prohlídky mostů

TECHNICKÁ POMOC

 • zpracování projektů ve stupni detailní výrobně-technické dokumentace (VTD)
 • projekty pomocných a dočasných konstrukcí včetně modifikací
 • nezávislá kontrola projektů pomocných a dočasných konstrukcí
 • návrh technologie výstavby
 • opravy a statické zesilování konstrukcí, sanace povrchů