I/42 Brno – Svitavská radiála
Stupeň dokumentácie: expertní činnost
Klient: Ředitelství silnic a dálnic, ČR
Investor: Ředitelství silnic a dálnic, ČR
Plnenie: I. 2010 – V. 2013

Technická špecifikácia:

Legislatívná a technická kontrola projektovej dokumentácie zhotoviteľa, schvaľovanie technologických postupov pri realizácii stavby, kontrola kvality vykonávaných prác v zastúpení investora, činnosť konzultanta.