I/42 Brno – Svitavská radiála

Stupeň dokumentace: expertní činnost
Klient: Ředitelství silnic a dálnic, ČR
Investor: Ředitelství silnic a dálnic, ČR
Plnění: I. 2010 – V. 2013

Technická specifikace:

Legislativní a technická kontrola projektové dokumentace zhotovitele, schvalování technologických postupů při realizaci stavby, kontrola kvality prováděných prací v zastoupení investora, činnost konzultanta.