Forth Replacement, Škótsko

Stupeň dokumentácie: VTD
Klient: Forth Crossing Bridge Constructors
Investor: Transport Scotland
Plnenie: III. 2014 – III. 2015

Technická specifikace:

Technická špecifikácia:

Projekt vybraných pomocných a dočasných konštrukcií pre stavbu pylónov a nosnej konštrukcie zaveseného mosta cez úžinu Firth of Forth v Edinburghu. Spoluprácou so špecialistami z tímu zhotoviteľa sa podarilo významne zefektívniť predovšetkým výstavbu pylónov mosta.