Výrobný areál firmy Pegas, Egypt
Stupeň dokumentácie: RDS
Klient: ALFAPROJEKT Olomouc
Investor: Pegas Nonwovens Egypt
Plnenie: X. 2011 – I. 2012

Technická špecifikácia:

Realizačný projekt časti Statika výrobných a skladových objektov, administratívnych budov, podzemných nádrží a technologických prístavkov výrobného závodu výrobcu netkaných textílií Pegas. Nosné konštrukcie výrobných a skladových hál sú tvorené velkorozponovými oceľovými rámami. Nosné konštrukcie prístavkov a administratívnych budov sú tvorené železobetónovými monolitickými rámami a stropnými doskami.