Dostavba JE Mochovce, Slovensko

Stupeň dokumentácie: RDS
Klient: Slovenské elektrárne a.s.
Investor: Slovenské elektrárne a.s.
Plnenie: 2012 – 2016

Technická špecifikácia:

Hlavnou náplňou projekčného tímu boli projekty kotvenia technológií v rámci dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v spolupráci so špecialistami na technologické zariadenia. Ďalšou podstatnou projekčnou aktivitou bolo seizmické zodolnenie existujúcich konštrukcií a nezávislá verifikácia návrhov kotviacich bodov ďalších projekčných kancelárii. Tím inžinierov našej spoločnosti stále pracuje priamo na mieste stavby v rámci Site Technical Office (STO).