Most U kojeneckého ústavu, Olomouc

Stupeň dokumentácie: RDS
Klient: OHL ŽS, a.s.
Investor: Statutární město Olomouc
Plnenie: VI. 2007 – VI. 2008

Technická špecifikácia:

Projekt mosta cez rieku Moravu prevádzajúceho miestnu komunikáciu voľnej šírky 7,0 m a verejné chodníky šírky 2 x 2,0 m po konštrukcii tvorené Langrovým trámom o jednom poli. Nosnú konštrukciu tvorí betónová monolitická doska vo forme tiahla s oceľovými oblúkmi so závesmi. Rozpätie poľa v osi mosta je 64,9 m a vzopätie oblúkov 8,8 m. Priečny rez je tvorený tvarovanou monolitickou doskou z dodatočne predpätého betónu s rozpoznateľnými pozdĺžnymi trámami, stredné doskou a chodníkovými doskami s rímsovými nosníkmi.