Most U kojeneckého ústavu, Olomouc

Stupeň dokumentace: RDS
Klient: OHL ŽS, a.s.
Investor: Statutární město Olomouc
Plnění: VI. 2007 – VI. 2008

Technická specifikace:

Projekt mostu přes řeku Moravu převádějící místní komunikaci volné šířky 7,0 m a veřejné chodníky šířky 2 x 2,0 m po konstrukci tvořené Langrovým trámem o jednom poli. Nosnou konstrukci tvoří betonová monolitická deska ve formě táhla s ocelovými oblouky se závěsy. Rozpětí pole v ose mostu je 64,9 m a vzepětí oblouků 8,8 m. Příčný řez je tvořen tvarovanou monolitickou deskou z dodatečně předpjatého betonu s rozpoznatelnými podélnými trámy, střední deskou a chodníkovými deskami s římsovými nosníky.