Most Sodíko, Douala, Kamerun


Stupeň dokumentácie: RDS
Klient: Matiere, Francie
Investor: Ministry of Public Works
Plnenie: VII. 2015 – I. 2017

Technická špecifikácia:

Projekt mosta cez novo budovanú okružnú križovatku v meste Douala v Kamerune. Most má 6 polí s typickým rozpätím 17,5 m a nadväzuje na prístupové rampy na oboch koncoch. Rampy sú tvorené železobetónovými prefabrikovanými uholníkovými opornými múrmi. Nosnú konštrukciu tvorí doska konštantnej hrúbky 0,7 m, ktorá bola navrhnutá z prefabrikovaných vopred predpätých nosníkov v tvare obráteného písmena T uložených na zraz s monolitickou dobetonávky spriahnuté dosky a priestoru medzi nosníky.