Most Sodiko, Douala, Kamerun

Stupeň dokumentace: RDS
Klient: Matiere, Francie
Investor: Ministry of Public Works
Plnění: VII. 2015 – I. 2017

Technická specifikace:

Projekt mostu přes nově budovanou okružní křižovatku ve městě Douala v Kamerunu. Most má 6 polí s typickým rozpětím 17,5 m a navazuje na přístupové rampy na obou koncích. Rampy jsou tvořeny železobetonovými prefabrikovanými úhelníkovými opěrnými zdmi. Nosnou konstrukci tvoří deska konstantní tloušťky 0,7 m, která byla navržena z prefabrikovaných předem předpjatých nosníků ve tvaru obráceného písmene T uložených na sraz s monolitickou dobetonávkou spřažené desky a prostoru mezi nosníky.