R2, úsek Ruskovce – Pravotice, Slovensko

Stupeň dokumentace: RDS
Klient: HBH Projekt
Investor: Národná diaľničná spoločnosť, SR
Plnění: II. 2014 – IX. 2016

Technická specifikace:

Realizační projekt celkem 13 mostních objektů na úseku rychlostní komunikace R2 budované v polovičním profilu jako obchvat Bánovců nad Bebravou. Hlavním objektem je dálniční estakáda o 7 polích, jejíž nosná konstrukce je tvořena předem předpjatými prefabrikovanými nosníky s dodatečně betonovanou spřaženou deskou. Typické pole má rozpěti 31,0 m. Monolitické nadpodporové příčníky zajišťující spojitost konstrukce jsou podepřeny na dvojici sloupů. Most je založen hlubinně na velkoprůměrových vrtaných pilotách.