R2, úsek Ruskovce – Pravotice

Stupeň dokumentácie: RDS
Klient: HBH Projekt
Investor: Národná diaľničná spoločnosť, SR
Plnenie: II. 2014 – IX. 2016

Technická špecifikácia:

Realizačný projekt celkom 13 mostných objektov na úseku rýchlostnej komunikácie R2 budované v polovičnom profile ako obchvat Bánoviec nad Bebravou. Hlavným objektom je diaľničná estakáda o 7 poliach, ktorej nosná konštrukcia je tvorená vopred predpätými prefabrikovanými nosníky s dodatočne betónovanou spraženou doskou. Typické pole má rozpätie 31,0 m. Monolitické nadpodporové priečniky zaisťujúce spojitosť konštrukcie sú podoprené na dvojicu stĺpov. Most je založený hlbinne na veľkopriemerových vŕtaných pilótach.