Pont Mancel a Pont Riviere de Bas, Haiti

Stupeň dokumentácie: RDS
Klient: Matiere, Francie
Investor: Matiere, Francie
Plnenie: XI. 2013 – V. 2014

Technická špecifikácia:

Projekt dvoch cestných mostov na Haiti. Jedná sa o mosty o 3 resp. 5 poliach s nosnou konštrukciou tvorenou unifikovanými oceľovými nosníkmi systému Unibridge francúzskej firmy Matière s typickým rozpätim polí 34,2 m. Prefabrikované oceľové nosníky sú spriahnuté s železobetónovou monolitickou doskou. Staticky sa jedná o sústavu jednoducho podopretých polí. Spojitosť spriahnutej dosky a vylúčenie dilatačných záverov je zaistené pružinovými doskami nad vnútornými podperami. Mosty sú založené na razených oceľových pilótach. Návrh mostov musel zohľadniť vysokú seizmicitu územia.