Pont Mancel a Pont Riviere de Bas, Haiti

Stupeň dokumentace: RDS
Klient: Matiere, Francie
Investor: Matiere, Francie
Plnění: XI. 2013 – V. 2014

Technická specifikace:

Projekt dvou silničních mostů na Haiti. Jedná se o mosty o 3 resp. 5 polích s nosnou konstrukci tvořenou unifikovanými ocelovými nosníky systému Unibridge francouzské firmy Matiere s typickým rozpětí polí 34,2 m. Prefabrikované ocelové nosníky jsou spřaženy s železobetonovou monolitickou deskou. Staticky se jedná o soustavu prostě podepřených polí. Spojitost spřažené desky a vyloučení dilatačních závěrů je zajištěno pérovými deskami nad vnitřními podpěrami. Mosty jsou založeny na ražených ocelových pilotách. Návrh mostů musel zohlednit vysokou seizmicitu území.