Most cez Jihlavu, Třebíč

Stupeň dokumentácie: RDS
Klient: Colas CZ, a.s.
Investor: Kraj Vysočina
Plnenie: VII. 2016 – XI. 2016

Technická špecifikácia:

Projekt mosta cez rieku Jihlavu na ceste II / 351 medzi Žerotínovým a Komenského námestím v Třebíči. Ide o konštrukciu vsadenou do nábrežných oporných múrov v komplikovanom prostredí historického centra mesta. Nosná konštrukcia je tvorená dodatočne predpätým rámom s náběhovanou priečlou v pôdorysnom oblúku. Dĺžka premostenia je 37,8 m. V priečnom reze je príčla tvorená dvoutrámovým prierezom s vyloženými konzolami. Príčla je votknutá do masívnych krajných opier založených na podzemných stenách votknutých do skalného podložia.