Most přes Jihlavu, Třebíč

Stupeň dokumentace: RDS
Klient: Colas CZ, a.s.
Investor: Kraj Vysočina
Plnění: VII. 2016 – XI. 2016

Technická specifikace:

Projekt mostu přes řeku Jihlavu na silnici II/351 mezi Žerotínovým a Komenského náměstím v Třebíči. Jedná se o konstrukci vsazenou do nábřežních opěrných zdí v komplikovaném prostředí historického centra města. Nosná konstrukce je tvořena dodatečně předpjatým rámem s náběhovanou příčlí v půdorysném oblouku. Délka přemostění je 37,8 m. V příčném řezu je příčel tvořena dvoutrámovým průřezem s vyloženými konzolami. Příčel je vetknuta do masivních krajních opěr založených na podzemních stěnách vetknutých do skalního podloží.