Obchvat Brezna

Stupeň dokumentácie: RDS

Klient: Slovenská správa ciest
Investor: Slovenská správa ciest
Plnenie: IX. 2015 – VI. 2017

Technická špecifikácia:

Obchvat Brezna odkláňa dopravu cesty I / 66 z centra mesta. Projekt sa skladal celkovo zo 4 cestných mostov, jednej lávky pre peších a celkom 9 oporných múrov. Najväčší most je navrhnutý ako spojitý komorový nosník konštantné výšky s celkovou dĺžkou 254,0 m. Hlavné pole mosta s rozpätím 50,0 m prekonáva rieku Hron. Lávka pre peších cez okružnú križovatku je tvorená železobetónovou doskou zavesenou v hlavnom poli na oceľové pylóny.

Viac o tejto stavbe sa môžete dočítať v aktuálnom vydaní (4/2017) prestížneho odborového časopisu Silnice – Železnice