Obchvat Brezna, Slovensko

Stupeň dokumentace: RDS
Klient: Slovenská správa ciest
Investor: Slovenská správa ciest
Plnění: IX. 2015 – VI. 2017

Technická specifikace:

Obchvat Brezna odklání dopravu silnice I/66 z centra města. Projekt se skládal celkem ze 4 silničních mostů, jedné lávky pro pěší a celkem 9 opěrných zdí. Největší most je navržen jako spojitý komorový nosník konstantní výšky s celkovou délkou 254,0 m. Hlavní pole mostu s rozpětím 50,0 m překonává řeku Hron. Lávka pro pěší přes okružní křižovatku je tvořena železobetonovou deskou zavěšenou v hlavním poli na ocelové pylony.