Most cez Oslavu, Naloučany

Stupeň dokumentácie: RDS

Klient: OHL ŽS, a.s.
Investor: Kraj Vysočina
Plnenie: VII. 2009 – XII. 2009

Technická špecifikácia:

Projekt mosta na ceste III. triedy cez rieku Oslavu v Naloučanoch, ktorý nahradil nevyhovujúci súčasný most o 2 poliach s podperou v koryte rieky. Konštrukcia mosta je navrhnutá ako železobetónový rám s predpätím priečok o rozpätí 32,0 m. Příčel je navrhnutá ako dvoutrámový prierez s vyloženými konzolami premennej výšky a je votknutá do masívnych krajných opier. Opory sú založené na jednej rade vŕtaných pilót.