Most přes Oslavu Naloučany

Stupeň dokumentace: RDS
Klient: OHL ŽS, a.s.
Investor: Kraj Vysočina
Plnění: VII. 2009 – XII. 2009

Technická specifikace:

Projekt mostu na silnici III. třídy přes řeku Oslavu v Naloučanech, který nahradil nevyhovující stávající most o 2 polích s podpěrou v korytě řeky. Konstrukce mostu je navržena jako železobetonový rám s předpjatou příčlí o rozpětí 32,0 m. Příčel je navržena jako dvoutrámový průřez s vyloženými konzolami proměnné výšky a je vetknutá do masivních krajních opěr. Opěry jsou založeny na jedné řadě vrtaných pilot.