Most na D47 – SO 6201 Kujavy

Stupeň dokumentácie: RDS

Klient: Skanska DS a.s.
Investor: ŘSD ČR
Plnenie: I. 2007 – XII. 2007

Technická špecifikácia:

Projekt diaľničného mosta na úseku Hladké Životice – Bílovec diaľnice D47. Most dĺžky 206,0 m je navrhnutý ako spojitý dvoutrámový nosník konštantné výšky 1,95 m s vyloženými konzolami o siedmich poliach. Typické rozpätie nosnej konštrukcie je 32,0 m. Most bol budovaný po etapách na pevnej skruži. Postupu výstavby bolo prispôsobené aj vedenie káblov dodatočného predpätia.