Most Holštejn

Stupeň dokumentácie: RDS
Klient: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby
Investor: Správa a údržba silnic, ČR
Plnenie: IX. 2013 – VI. 2014

Technická špecifikácia:

Projekt cestného mosta o jednom poli s rozpätím 70,0 m. Mostovky tvoria oceľové parapetné nosníky tvaru I s oceľovými priečnikmi a spriahnutou železobetónovou doskou zavesené pomocou tyčových tiahel na dvojicu oceľových oblúkov (Langerov trám). Most sa nachádza neďaleko CHKO Moravský kras a zaisťuje prevedenie cesty III. triedy cez nestabilný oblasť krasových javov v okolí Bieleho potoka.

Stavba získala v roku 2014 prestížne ocenenie za Mostné dielo roka.