Most Holštejn

Stupeň dokumentace: RDS
Klient: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby
Investor: Správa a údržba silnic, ČR
Plnění: IX. 2013 – VI. 2014

Technická specifikace:

Projekt silničního mostu o jednom poli s rozpětím 70,0 m. Mostovku tvoří ocelové parapetní nosníky tvaru I s ocelovými příčníky a spřaženou železobetonovou deskou zavěšené pomocí tyčových táhel na dvojici ocelových oblouků (Langerův trám). Most se nachází nedaleko CHKO Moravský kras a zajišťuje převedení silnice III. třídy přes nestabilní oblast krasových jevů v okolí Bílého potoka.