Galerie Šantovka, Olomouc

Stupeň dokumentácie: RDS
Klient: IDS Olomouc, Metrostav

Investor: SMC Development
Plnené: IV. 2012 – III. 2013

Technická špecifikácia:

Realizačný projekt 8 mostných objektov zabezpečujúcich prístup do novovybudovaného obchodného domu Galéria Šantovka. Súčasťou projektu sú ako lávky pre peších, tak cestné mosty cez Mlynský potok. Jedná sa predovšetkým o doskové konštrukcie o jednom alebo viacerých poliach, ktorých architektonické riešenie vyplynulo zo spolupráce s architektom nákupnej galérie. Súčasťou projektu je aj lávka pre peších o 7 poliach, tvorená dodatočne predpätou spojitou doskou podopretou na oceľových rúrkových podperách.