D1 estakáda Hubová – Ivachnová

Stupeň dokumentácie: RDS
Klient: OHL ŽS
Investor: Národná diaľničná spoločnosť, SR
Plnenie: IV. 2014 – III. 2017

Technická špecifikácia:

Projekt estakády o 12 poliach na budovanom úseku diaľnice D1 v celkovej dĺžke 641,5 m, vedené vo výške až 34 m nad okolitým terénom. Maximálne rozpätie nosnej konštrukcie komorového prierezu konštantnej výšky je 56,8 m. Most bol stavaný technológiou betonáže na výsuvnej skruži.