Diaľnica D48, Rychaltice – Frýdek-Místek

Stupeň dokumentácie: RDS
Klient: SHB a.s.
Investor: ŘSD ČR
Plnenie: IV. 2009 – VI. 2010

Technická špecifikácia:

Realizačný projekt celkom 14 mostných objektov, oporných múrov a krátkeho presypaného tunela na diaľnici D48 v úseku Rychaltice – Frýdek-Místek. Súčasťou projektu bol napr. dodatočne predpätý spojitý doskový most o 3 poliach s rozpätím hlavného poľa 22,0 m, dodatočne predpätý doskový most o dvoch poliach s rozpätím 23,5 m, niekoľko železobetónových rámov o jednom poli, tubosiderů a jeden nadjazd. Súčasťou projektu bola aj oblúková lávka pre peších s hornou mostovkou.