Dálnice D48, Rychaltice Frýdek-Místek

Stupeň dokumentace: RDS
Klient: SHB a.s.
Investor: ŘSD ČR
Plnění: IV. 2009 – VI. 2010

Technická specifikace:

Realizační projekt celkem 14 mostních objektů, opěrných zdí a krátkého přesypaného tunelu na dálnici D48 v úseku Rychaltice – Frýdek-Místek. Součástí projektu byl např. dodatečně předpjatý spojitý deskový most o 3 polích s rozpětím hlavního pole 22,0 m, dodatečně předpjatý deskový most o dvou polích s rozpětím 23,5 m, několik železobetonových rámů o jednom poli, tubosiderů a jeden nadjezd. Součástí projektu byla i oblouková lávka pro pěší s horní mostovkou.