Most cez rieku Przemsa, Chelmek (Poľsko)

Stupeň dokumentácie: RDS

Klient: Metrostav
Investor: Zarząd dróg Wojewódzkich w. Krakowie, Polsko
Plnenie: X. 2011 – XI. 2012

Technická špecifikácia:

Projekt cestného mosta o jednom poli s rozpätím 60,0 m cez rieku Przemsu. Most nahradil súčasný most o 4 poliach, ktorý bol v nevyhovujúcom technickom stave. Mostovku tvori chrbticovo dodatočne predpätý parapetný nosník, ktorý tvorí tiahlo oblúka – Langerov trám. Nosník je zavesený prostredníctvom tyčových tiahel na železobetónový oblúk. Chrbticový nosník podporuje rolovanú železobetónovú dosku prostredníctvom priečnych rebier. Stuženie na koncoch je zaistené pozdĺžnymi krajnými stužujúcimi nosníky. Smerovo rozdelená komunikácia je vedená po oboch stranách oblúka.