Most přes řeku Przemsa,  Chelmek (Polsko)

Stupeň dokumentace: RDS
Klient: Metrostav
Investor: Zarząd dróg Wojewódzkich w. Krakowie, Polsko
Plnění: X. 2011 – XI. 2012

Technická specifikace:

Projekt silničního mostu o jednom poli s rozpětím 60,0 m přes řeku Przemsu. Most nahradil stávající most o 4 polích, který byl v nevyhovujícím technickém stavu. Mostovku tvoři páteřní dodatečně předpjatý parapetní nosník, který tvoří táhlo oblouku – Langerův trám. Nosník je zavěšen prostřednictvím tyčových táhel na železobetonový oblouk. Páteřní nosník podporuje pojížděnou železobetonovou desku prostřednictvím příčných žeber. Ztužení na koncích je zajištěno podélnými krajními ztužujícími nosníky. Směrově rozdělená komunikace je vedena po obou stranách oblouku.