Dostavba JE Mochovce, Slovensko

Stupeň dokumentace: RDS
Klient: Slovenské elektrárne a.s.
Investor: Slovenské elektrárne a.s.
Plnění: 2012 – 2016

Technická specifikace:

Hlavní náplní projekčního týmu byly projekty kotvení technologií v rámci dostavby 3. a 4. bloku jaderné elektrárny ve spolupráci se specialisty na technologická zařízení. Další podstatnou projekční aktivitou bylo seismické zodolnění stávajících konstrukcí a nezávislá verifikace návrhů kotevních bodů dalších projekčních kanceláři. Tým inženýrů naší společnosti stále pracuje přímo na místě stavby v rámci Site Technical Office (STO).