Banská Bystrica bude mít novou dominantu

 lávku s podpisem Link projekt

Město Banská Bystrica získalo finance na výstavbu cyklomostu překlenujícího rychlostní komunikaci R1 v městké části Radvaň. Právě tento most je důležitou součástí plánované cyklotrasy vedoucí napříč celým městem od městké části Senica, přes Partizánskou cestu, Náměstí svobody, Hušťák, Radvaň až do Kráľovej a stane se novou stavební dominantou a bránou do města.

Hrdě se hlásíme k autorství projektu nové atraktivní lávky ve městě, kde má sídlo i naše dceřiná společnost Link projekt SK s.r.o. jsme rádi, že několikaletá spolupráce s městem na tomto projektu vyústila až do fáze zajištěného financování a přípravy samostné výstavby.

Pod projektem lávky, který můžete vidět ve vizualizacích, jsou podepsaní naši zkušení projektanti v čele s Ing. Stanislavem Brtáněm, Ing. Martinem Kollárem a Ing. Peterem Bučekem, Ph.D.

Víc se o projektu můžete dočíst také zde:

Vizualizace

Táto lávka plní nielen hlavnú prepojovaciu funkciu medzi dvomi časťami rýchlostnej cesty, ale ide tiež o vrcholné dielo z technického hľadiska. Zároveň plní dôležitú estetickú funkciu, pretože sa nachádza pri vstupe do Banskej Bystrice. Je to štíhla, moderná oceľová konštrukcia, ktorú sme museli vmestiť do priestoru, v ktorom bolo mnoho problémov. Cyklomost je jediná možnosť, ako sa dali prepojiť dva body. Lávka je značená predovšetkým pre cyklistov, ale slúžiť bude aj pre peších a osoby s telesným postihnutím,“
Ing. Martin Kollár. technický ředitel Link projekt SK, s.r.o.